Oprogramowanie PATROL

Funkcje oprogramowania

Oprogramowanie w języku polskim jest dołączane do każdego rejestratora.

  • wprowadzanie punktów kontrolnych oraz identyfikatorów osobistych
  • planowanie tras patroli
  • planowanie patroli cyklicznych
  • raportowanie i wydruki
  • archiwizacja danych

Kilka przykładowych zrzutów ekranu z aplikacji PATROL

Przykładowe raporty z aplikacji PATROL