Oprogramowanie Patrol

Funkcje programu Patrol:

  • Zarządzanie pracownikami
  • Zarządzanie punktami kontrolnymi
  • Tworzenie planów patroli wraz z harmonogramem przejść
  • Rozliczanie planów patroli ze wskazaniem braków w realizacji wykonania
  • Generowanie raportów i wydruków
  • Eksport do PDF/Excel

Ekran główny programu Patrol

Przykładowy raport

Raport w formacie PDF